Posted by on October 22, 2016

Đến hiện tại, so với kế hoạch ban đầu tiến độ lập báo cáo nghiên cứu bị chậm 8 tháng, Chính phủ báo cáo Quốc hội vềcảng hàng không quốc tế Long Thành

Phối cảnh sân bay Long Thành

Phối cảnh sân bay Long Thành

Theo nghị quyết, dự án này cần được Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư.
Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay của sân bay Long Thành, có hai nội dung trọng tâm cần tập trung, gấp rút triển khai là công tác lập báo cáo cho giai đoạn 1 và lập phương án, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư
Về nội dung thứ nhất, đã giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư và cho phép sử dụng quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp để đấu thầu tư vấn quốc tế
Hiện nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang tổ chức thi tuyển lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách, dự kiến sẽ hoàn thành tháng 12/2016
Sau khi tổ chức thi tuyển kiến trúc, cơ quan liên quan sẽ tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thời gian khoảng 16 tháng, dự kiến trình thông qua vào cuối năm 2018.
Với nội dung thứ hai, theo báo cáo, đến nay UBND Đồng Nai đã hoàn thành điều tra thông tin, xây dựng đề án và khung chính sách về bồi thường, giải quyết việc làm, hỗ trợ và bố trí tái định cư, tổ chức lại đời sống của người dân, giải toả để thực hiện dự án.
Posted in: Uncategorized